Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Grupy Leonhard Moll Betonwerke
Szukaj
Close this search box.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Dzięki nowym regulacjom, które określa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. RODO zmieniamy się na lepsze. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo     Państwa danych osobowych na jak najwyższym poziomie dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczenia jakie stosujemy minimalizowały ryzyko ich naruszenia. Jednocześnie pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach 299,  33-121 Bogumiłowice. Mogą się Państwo z nami skontaktować w sposób tradycyjny – pisząc na wyżej wskazany adres lub elektronicznie kierując wiadomość na adres: info@strunbet.pl, jak również jesteśmy dostępni pod numerem:  +48 (14) 675-23-10.

W związku z posiadaniem Państwa danych osobowych, które Administrator pozyskuje w sposób pośredni lub bezpośredni, realizuje swoje zadania w następujących celach:

  • Podejmuje działania o charakterze komunikacyjnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zapewniając przy tym sprawne załatwienie sprawy,
  • Podnosi jakość świadczonych usług poprzez odpowiedną obsługę Klienta oraz właściwy dobór oferty, co umożliwia realizację sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, a także
  • Wypełnia obowiązki wynikające z przepisów prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane zostały zebrane dobrowolnie, pochodzą  od Państwa współpracowników lub ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony internetowe. Ponadto w ramach ww. celów przetwarzania nie występuje profilowanie.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, które określa Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub wycofania wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed wycofaniem.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, tj. świadczące usługi pocztowe, transportowe, informatyczne oraz bankowe. Wymienione kategorie odbiorców mogą jednak różnić się od siebie w zależności od celu oraz czynności przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu oraz sprostowania podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Sprawy związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych, w tym chęć skorzystania z przedstawionych praw prosimy kierować na  adres: rodo@strunbet.pl

Natomiast w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.